‘Schoner Water Flevoland’ 2018

Graag maken wij u attent op de nieuwe openstelling van de akkerrandenregeling ‘Schoner Water Flevoland’ met een looptijd tot en met 2021. Het primaire doel van het project ‘Schoner Water Flevoland’ is het leveren van een bijdrage aan schoner oppervlaktewater door een bufferzone te creëren tussen de gewassen en waterlopen. Hierdoor wordt de belasting van het oppervlaktewater…