Banden Beter Benutten: door zelf te rekenen

Dinsdagavond 29 januari zaten een kleine 20 deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur gebogen over diverse werktuigen- en bandentabellen en te zwoegen op de cijfers. Het doel: leren zelf te berekenen wat de wiellast is bij diverse werktuigcombinaties en uit te zoeken of de beschikbare banden daarbij de optimale bandenspanning aan kunnen. Tijdens de kuilgesprekken…