Akkerrand vernieuwen? Bestel snel zaaizaad

Verscheidene meerjarige akkerranden zijn na 2 of meer jaren behoorlijk vergrast. Daardoor neem te waarde als leefgebied voor insecten en daarmee als voedselvoorziening voor vogels steeds meer af. Is vernieuwen in de herfst een optie?   Een flink deel van de akkerranden van deelnemers aan het project “Schoner Water Flevoland (SWF)“ en van deelnemers in…

Zonder leren waarnemen is juist handelen onmogelijk

Duurzaam bodembeheer is maatwerk en dat begint met leren waarnemen, dat stelde Anna Zwijnenburg tijdens de Nationale Bodemtop. Op 11 september was de eerste Nationale Bodemtop in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Aanleiding voor de bijeenkomst was de kringloopvisie van Schouten. Daarin speelt duurzaam bodembeheer een cruciale rol.   De bijeenkomst in Rotterdam werd georganiseerd…