Rijksregeling Niet productieve investeringen

Eind 2018 heeft het Ministerie van LNV een regeling opengesteld voor Collectieven. Het gaat om niet productieve investeringen ter versterking van het agrarisch natuurbeheer. Te denken valt aan plasdras pomp, aanleg poel en aanplant struweel. Onder de deelnemers van het ANLb is de interesse gepeild en zijn de mogelijke investeringen geïnventariseerd. Omdat de minimum instap…