Veldbezoek team Nationaal Strategisch Plan GLB

Het FAC is al geruime tijd bezig om zelf invulling te geven aan de vergroening binnen het nieuwe GLB. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Mede daarom was er vanuit het ministerie interesse in het door ons opgezette puntensysteem. De voorbereidingen voor het nieuwe GLB zijn namelijk in volle gang. Duidelijk is dat het vergroeningsgedeelte van…