1200 kg zaaizaad voor akkerranden en de biodiversiteit

Leden van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) hebben dit jaar 1200 kg aan zaaizaad besteld voor het inzaaien van akkerranden. De leden doen mee aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer of Schoner Water Flevoland. Er zijn verschillende zaadmengsels onder andere voor één jarige randen, meerjarige randen of graskruiden randen. In akkerranden vinden vogels, zoals veldleeuwerik…