Cursus vogeltellingen voor beheermonitoring

Dit voorjaar is de cursus BMP tellingen (broedvogel monitoring) in aangepaste vorm gegeven. De cursus is door het FAC samen met Flevolandschap georganiseerd om vrijwilligers te interesseren en op te leiden voor het tellen van vogels. Beide organisaties willen graag samen met vrijwilligers vogels inventariseren. De cursus is verzorgd door Sovon (vogelonderzoek Nederland) Theorie Een…