Kritische Prestatie Indicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren, ook wel KPI’s zijn in de aandacht bij diverse partijen. In de melkveehouderij bestaat al een aantal jaren de Biodiversiteitsmonitor, waarbij een integrale set van KPI’s als monitor wordt gezien voor de biodiversiteit op bedrijfsniveau. In de akkerbouw is ook zo’n monitor in ontwikkeling. LNV heeft opdracht gegeven om een kernset met…