GLB & Nitraatrichtlijn

Met de GLB Pilot Akkerbelt heeft het FAC een bijdrage geleverd in de vormgeving van de eco-regeling. In de pilot zijn maatregelen voor de akkerbouw getest, die passen in het gebied en een bijdrage leveren aan bodem, water, klimaat, biodiversiteit en/of landschap. Dit alles binnen een puntensysteem, met de randvoorwaarde dat de instap laag is…