FAC professionaliseert collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief wilde vier jaar na de oprichting van het collectief weten hoe we als organisatie functioneren en of er nog een professionaliseringsslag nodig is. Zijn we als bestuur en organisatie zoals die nu is, klaar voor de toekomst? Om daar achter te komen huurden we verandercoach Bea Annot in. Om samen met…

FAC geeft lezing op Natuurtop 2019

De Natuurtop wordt om het jaar georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het is de plek waar bestuurders, beleidsmakers en ambtenaren van verschillende provincies en het bedrijfsleven bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over de laatste ontwikkelen op het gebied van natuur.   Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is…

Akkerrand vernieuwen? Bestel snel zaaizaad

Verscheidene meerjarige akkerranden zijn na 2 of meer jaren behoorlijk vergrast. Daardoor neem te waarde als leefgebied voor insecten en daarmee als voedselvoorziening voor vogels steeds meer af. Is vernieuwen in de herfst een optie?   Een flink deel van de akkerranden van deelnemers aan het project “Schoner Water Flevoland (SWF)“ en van deelnemers in…

Zonder leren waarnemen is juist handelen onmogelijk

Duurzaam bodembeheer is maatwerk en dat begint met leren waarnemen, dat stelde Anna Zwijnenburg tijdens de Nationale Bodemtop. Op 11 september was de eerste Nationale Bodemtop in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Aanleiding voor de bijeenkomst was de kringloopvisie van Schouten. Daarin speelt duurzaam bodembeheer een cruciale rol.   De bijeenkomst in Rotterdam werd georganiseerd…

Op basis van sensordata gericht kijken naar de bodem

Al een aantal jaren zijn er verschillende aanbieders met even zoveel verschillende technieken en instrumenten op de markt die ingezet kunnen worden om plaats specifieke data van een perceel te verzamelen. Het kan gaan om bodemscanners die bodemvariabelen en/of hoogteligging in kaart brengen, vochtsensoren, sensoren die de ontwikkeling van biomassa gedurende het seizoen vastleggen, sensoren…

Excursie in de Kop van de NOP

Ook bij de Cluster “Kop van de NOP” is een avondexcursie gehouden waarbij 13 deelnemers aanwezig waren. De ontvangst was bij Hans Hanse en Annemarie Hooymans aan de Gemaalweg. Na de ontvangst met een kop koffie en het voorstellen van de aanwezigen zijn we eerst met Hans naar de stal gelopen en hebben het voer…

FAC groeit

Vanuit het Bestuur   We blijven meebewegen en anticiperen op de zaken die op ons bezig houden en op ons af komen. We worden gewaardeerd en dat resulteert in een behoorlijke groei, zowel in omzet (projecten) maar ook in onze werkorganisatie. In 2016 zijn wij primair gestart als uitvoeringsorganisatie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.…

Avondexcursie FAC Flevoland

11 juli 2019 Nu alle akkers en randen voor de eenheden van het Flevolands Agrarische Collectief (FAC) weer ingezaaid en opgekomen zijn, is het een mooi moment om samen met de deelnemers te kijken naar de resultaten. Op donderdagavond 11 juli is er daarvoor een avondexcursie georganiseerd aan de Mammouthweg en de Zwijnsweg bij het…