Vacatures bij FAC

Help jij ons de landbouw in Flevoland nóg toekomstbestendiger te maken?   We hebben twee leuke functies beschikbaar projectleider (ANLb) met nuchter boerenverstand bedrijfsadviseur/veldmedewerker Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), een onafhankelijke boeren-coöperatie, verzorgt sinds 2015 de uitvoering (contracteren, monitoren en uitbetalen) van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland. Daarnaast initieert FAC zelfstandig projecten…

Let op met de 4% niet productief regeling!

Ter attentie: Let op met de 4% niet productief regeling! Wat gebeurt er als iemand teveel of juist te weinig ha grond voor de 4% niet-productief areaal regeling heeft aangevinkt in de gecombineerde opgave? RVO geeft aan dat dit niet van zelf goed gezet wordt. Dit betekent dat een deelnemer niet te veel moet aanvinken,…

ANLb Pakket Bodemverbetering

ANLb Pakket bodemverbetering Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast…

Meld je aan voor beroep op overmacht

Meld je aan voor beroep op overmacht bij geen 90% bedekking akkerrand en vogelakker op 1 juni Heb jij een akkerrand of vogelakker en lukt het niet om op 1 juni 90% bedekt te hebben? Meld dit dan bij een van de veldmedewerkers: Arie Keijzer of Menno Gunst. Stuur als het lukt een foto mee van…

Flevoland Bloeit 2023

Flevolands Agrarisch Collectief en provincie Flevoland presenteren:         Op weg naar een Natuur Inclusieve Landbouw    Locatie: Harry’s Farm, Elandweg 73 Swifterbant Datum: donderdag 22 juni 2023 van 14.00 tot 18.00 Natuur Inclusieve Landbouw, is dat echt iets voor Flevoland? En wat verstaan wij daar eigenlijk onder? Hoe kijken de Flevolandse boeren, bedrijven en…

Green Paper Flevoland

Green Paper Flevoland Een nieuwe impuls voor een natuurinclusieve samenleving FAC en LTO Noord hebben op woensdag 5 april de ‘Green Paper Flevoland’ overhandigd aan gedeputeerde Harold Hofstra. Vanuit ons gezamenlijk belang bij een mooier landschap en een natuurinclusievere samenleving, willen LTO en FAC met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Volop kansen in…

3 maart FAC Ledenmiddag

Beste leden,   Graag nodigen we je uit voor onze ledenmiddag op 3 maart. We praten onze leden graag bij over waar we als FAC allemaal mee bezig zijn. We stellen het huidige team aan u voor. En gaan met u in gesprek over de ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in het landelijke gebied…