Weidevogeldrone vindt eerste Kievitsnest

Afgelopen week heeft onze nieuwe weidevogeldrone voor het eerst een nest gevonden. Sinds kort bezit het FAC een weidevogeldrone waarmee met grote snelheid nesten kunnen worden gedetecteerd. Hij wordt in eerste instantie ingezet in de weidevogelclusters Kop van de NOP en het Rivierduingebied. Maar om te testen werd er eerst bij Geschiere (zeeasterweg) over de…

Bloeiende plattelandsweg

Het gezamenlijk project ’Bloeiende bermen binden burgers en boeren’ van akkerbouwers uit Ens (Noordoostpolder) heeft de ‘Samen-voor Biodiversiteitsprijs’ van 25.000 euro gewonnen.   Akkerbouwer (en lid van het FAC) Digni van den Dries uit Ens ontving een cheque van € 25.000, – voor het project ‘Bloeiende bermen binden burgers en boeren’. Deze stimuleringsprijs is een initiatief…

Wortels draineren de Flevolandse bodems

Rondgang bij deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur en De groene draad.   Droge zomers De afgelopen jaren zijn een test geweest voor de conditie van onze bodems. In de twee droge zomers van 2018 en 2019 zagen we de kwaliteit van het vocht leverend vermogen van de Flevolandse bodems. Waar de structuur en de…

Zaaizaad distributie 2020

Ook dit jaar hebben de deelnemers weer een flinke hoeveelheid zaaizaad besteld voor hun akkerranden, kruidenstroken en vogelakkers. Het zaaizaad werd dit keer geleverd door de firma Neutkens uit Brabant. In totaal een 1976 kg zaad. Vorig jaar hebben we dat op twee avonden uitgeleverd, waarbij de boeren het zelf kwamen halen aan de Zeeasterweg…

5-jarig jubileum

2019 is bijna ten einde. Het is een afwisselend jaar geweest – vol met uitdagingen. Het is al weer het 4de beheerjaar geweest voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Officieel hebben we nog twee jaar te gaan maar met het uitstel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) kunnen het er nog maar zo twee…

Rijksregeling Niet productieve investeringen

Eind 2018 heeft het Ministerie van LNV een regeling opengesteld voor Collectieven. Het gaat om niet productieve investeringen ter versterking van het agrarisch natuurbeheer. Te denken valt aan plasdras pomp, aanleg poel en aanplant struweel. Onder de deelnemers van het ANLb is de interesse gepeild en zijn de mogelijke investeringen geïnventariseerd. Omdat de minimum instap…

FAC professionaliseert collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief wilde vier jaar na de oprichting van het collectief weten hoe we als organisatie functioneren en of er nog een professionaliseringsslag nodig is. Zijn we als bestuur en organisatie zoals die nu is, klaar voor de toekomst? Om daar achter te komen huurden we verandercoach Bea Annot in. Om samen met…

FAC geeft lezing op Natuurtop 2019

De Natuurtop wordt om het jaar georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het is de plek waar bestuurders, beleidsmakers en ambtenaren van verschillende provincies en het bedrijfsleven bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over de laatste ontwikkelen op het gebied van natuur.   Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is…