Inloop-demo Flevoland Bloeit een succes!

De provincie Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) ontvingen 18 augustus tijdens de inloop-demo Flevoland Bloeit zo’n 180 belangstellenden op Harrysfarm in Swifterbant. Tijdens een wandeling van ongeveer 1,2 km werden de bezoekers over alle facetten van (akker)randen beheer: zaaizaadkeuze, beheer, functionaliteiten, maar ook agrarisch natuurbeheer en aangepast slootkantenbeheer in diverse stands geïnformeerd. Juist…

Flevoland Bloeit – inloop demo

Op 18 augustus van 14.00 – 20.00 uur organiseert provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland een inloop demo  “Flevoland Bloeit”. Tijdens deze middag en avond staat het verhogen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Aan de hand van een 1,2 km lange wandeling kun je kennismaken met…

Beheersing onkruid in akkerranden en vogelakkers

Begin juli organiseerden het FAC een bijeenkomst voor de studiegroep onkruidbeheersing. Onkruid is een algeheel probleem die ervaren wordt in de akkerranden en vogelakkers. Er werden twee bedrijven bezocht. Op het eerste bedrijf zijn 3 meter brede bestaande grasranden omgezet naar Schoner Water Flevoland randen. De randen lagen er mooi bij. Doordat de al lang…

FAC overhandigt groene bouwstenen aan provincie

Tijdens het werkbezoek van gedeputeerden Harold Hofstra en Cora Smelik aan het akkerbouwbedrijf van Knijff Agro BV in Zeewolde overhandigen voorzitter Coby Dekker en coördinator Wim Stegeman van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) groene bouwstenen voor een natuurinclusieve samenleving aan de gedeputeerden. Coöperatie FAC biedt hiermee hulp aan in de vorm van hun projecten en…

Nieuwe openstelling Pop3+ subsidie

Provincie Flevoland werkt momenteel aan een nieuwe openstelling van POP3+ subsidie voor “Fysieke investeringen in innovatie en modernisering voor agrarische ondernemingen”. Deze keer wordt de openstelling gericht op verschillende thema’s zoals: bodem en water, diversificatie en vernieuwing van de landbouwsector en reductie van stikstof. De openstelling zal, net als bij eerdere openstellingen, weer worden gericht…

Inzet weidevogel drone een succes

Afgelopen maanden is er de nodige ervaring op gedaan met de weidevogel drone. Vooral binnen het cluster ‘Kop van de NOP’ zijn er veel vlieguren gemaakt. Stagiair Raphael Ostendorf heeft dit samen met hulp van een 8-tal vrijwilligers gedaan. Er wordt ’s ochtends in alle vroegte gevlogen omdat de nesten dan door het temperatuurverschil het…

Bestuurswisseling

De Ledenraad heeft tijdens haar vergadering van 19 mei jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd. Mariëlle Keijzer, akkerbouwer te Lelystad, heeft Mark Geling opgevolgd. Het is helaas niet gelukt een opvolger uit Zuidelijk Flevoland te vinden, maar we zijn heel blij met het enthousiasme waarmee Mariëlle ons bestuur komt versterken. Daarnaast is Peter Bentum (zelfstandige, Dronten)…

Cursus vogeltellingen voor beheermonitoring

Dit voorjaar is de cursus BMP tellingen (broedvogel monitoring) in aangepaste vorm gegeven. De cursus is door het FAC samen met Flevolandschap georganiseerd om vrijwilligers te interesseren en op te leiden voor het tellen van vogels. Beide organisaties willen graag samen met vrijwilligers vogels inventariseren. De cursus is verzorgd door Sovon (vogelonderzoek Nederland) Theorie Een…