This content has been archived. It may no longer be relevant

Dinsdagavond 29 januari zaten een kleine 20 deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur gebogen over diverse werktuigen- en bandentabellen en te zwoegen op de cijfers. Het doel: leren zelf te berekenen wat de wiellast is bij diverse werktuigcombinaties en uit te zoeken of de beschikbare banden daarbij de optimale bandenspanning aan kunnen. Tijdens de kuilgesprekken en groepsbijeenkomsten van Zicht op de Bodemstructuur komt het onderwerp bodemverdichting, gewicht van machines en bandenkeuze regelmatig aan de orde. Met de juiste bandenkeuze en bandenspanning is daar zeker winst te halen. En net als met Zicht op de Bodemstructuur zelf, begint het met ‘zelf kijken’. In dit geval naar welke machines en banden je in de schuur hebt staan.

 

Het mooiste is als je van enkele trekker-werktuigcombinaties de wiellast kunt bepalen met behulp van weegplaten of een weegbrug. Om de deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur te helpen aan een eenvoudige methode heeft Lucas Bastiaansen, student van Aeres, het boekje Banden Beter Benut voor ons ontwikkeld. Aan de hand van enkele voorbeelden en toelichting van Lucas gingen de deelnemers met het boekje aan de slag. Dat het ondanks een goede beschrijving nog niet eenvoudig is, bleek tijdens de bijeenkomst ook wel. Je moet er wel even goed voor gaan zitten om de informatie te verzamelen en de berekeningen uit te voeren.

 

Beperken wiellast

Ook het verhaal van docent Kees Westerdijk over bodemverdichting, het belang van wiellast en hoe verschillend de druk van smalle en brede banden kan doorwerken op de ondergrond, liet goed zien hoe complex het is. Bodemverdichting is afname van het poriënvolume. Dit leidt direct tot een gebrek aan zuurstof, zuurstof dat bodemleven en wortels nodig hebben. Door afname van het poriënvolume neemt het waterbergend vermogen af en kan het vochtgehalte stijgen. Daardoor kan bij meerdere keren door hetzelfde spoor rijden de verdichting sterk toenemen. Kees hamerde er bij de aanwezigen ook op dat bredere banden niet altijd heilig zijn. Vaak gaan bredere banden gelijk op met hogere wiellasten. Als zowel de breedte van de band als de wiellast verdubbeld wordt, dan zal in die situatie de druk per cm2 bandoppervlak gelijk zijn, maar zal de impact wel dieper in de bodem gaan. Of dit leidt tot verdichting hangt zeker ook af van de bodemconditie. Verdichting op een bodem met een slechte bodemconditie neemt sterker toe dan op een bodem met een goede bodemconditie. En ook het herstellend vermogen is groter bij een bodem met een goede bodemconditie waarin bodemleven actief is.

 

Minor Bodem

Voor wie zelf ook met het boekje Banden Beter Benut aan de slag wil gaan, en daar wel wat hulp bij kan gebruiken, ligt er een mooi aanbod van Aeres. Binnenkort start een groep studenten met de minor Bodem; enkele studenten kunnen dan komen helpen bij het toepassen van het boekje. Deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur kunnen zich hiervoor aanmelden via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl

 

Veldexcursies en themabijeenkomsten

Vanuit Zicht op de Bodemstructuur organiseren we naast de kuilgesprekken en groepsbijeenkomsten enkele keren per jaar veldexcursies en kennisbijeenkomsten met een specifiek thema. De groenbemesterrondgang van begin november was de eerste veldexcursie en dinsdagavond 29 januari was de eerste kennisbijeenkomst. We kijken terug op een goede discussie die heeft bijgedragen aan een verdere bewustwording.