This content has been archived. It may no longer be relevant

Begin juli organiseerden het FAC een bijeenkomst voor de studiegroep onkruidbeheersing. Onkruid is een algeheel probleem die ervaren wordt in de akkerranden en vogelakkers. Er werden twee bedrijven bezocht.
Op het eerste bedrijf zijn 3 meter brede bestaande grasranden omgezet naar Schoner Water Flevoland randen. De randen lagen er mooi bij. Doordat de al lang bestaande grasrand de basis is, is het eigenlijk een meerjarige rand. Her en der staan wel wat akkerdistels maar de onkruiddruk valt hier erg mee.

De randen bij het tweede bedrijf zijn eind mei ingezaaid. De planten waren net opgekomen, er bleek best een aardige variatie te staan. Maar wat vooral opviel waren de hoeveelheid melde die opkomen. Ook over de hanepoot waren er zorgen. Met elkaar is uitgebreid gesproken over het onkruid en eventuele aanpak hiervan.

Tips/ Advies: 
  • Zie de akkerrand als een teelt (en niet als een bijzaak/sluitpost).
  • Meerjarige randen hebben de voorkeur boven eenjarige randen. In eenjarige randen krijgen de onkruiden zoals melganzevoet, klein kruiskruid en perzikkruid steeds weer de kans om te ontkiemen.
  • Najaar inzaai van randen heeft veel voordelen, laat in het najaar en vroeg in het voorjaar komt het zaaisel op. Onkruiden hebben dan minder kans.
  • Loop geregeld door de rand om te kijken of er onkruid in staat.
  • Wanneer er veel onkruid is, is het zaak direct te kijken hoe het aangepakt kan worden. Bij melde is het advies om voor bloei de bloeikoppen eruit te maaien. Overleg in alle gevallen met de veldmedewerker zodat de aanpak kan worden afgestemd.
  • Wortelonkruiden zoals Akker- en Melkdistel secuur voorkomen of verwijderen door uittrekken of aanstippen, om brandhaarden te voorkomen. Uitmaaien net voor de bloei kan ook.