This content has been archived. It may no longer be relevant

De Ledenraad heeft tijdens haar vergadering van 19 mei jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd. Mariëlle Keijzer, akkerbouwer te Lelystad, heeft Mark Geling opgevolgd. Het is helaas niet gelukt een opvolger uit Zuidelijk Flevoland te vinden, maar we zijn heel blij met het enthousiasme waarmee Mariëlle ons bestuur komt versterken.

Daarnaast is Peter Bentum (zelfstandige, Dronten) als extern algemeen bestuurslid toegetreden. Peter zal in november 2021 onze voorzitter Coby Dekker opvolgen, die statutair aftredend is. Het komende half jaar wordt benut om hem in te werken.