This content has been archived. It may no longer be relevant

Het FAC zoekt altijd de balans tussen draagvlak bij de deelnemer en het te behalen doel. Dit doen we o.a. door het aanbieden van kennis en begeleiding, maar ook door uitwisseling op verschillende niveaus: één op één gesprekken, clusterbijeenkomsten om de keukentafel, veldbijeenkomsten, etc.. Om het resultaat, de effectiviteit van het beheer, te borgen worden er controles uitgevoerd. Voor het agrarisch natuurbeheer (ANLb) en Schoner Water Flevoland staat dit beschreven in het kwaliteitshandboek. Naast de bedrijfsbezoeken door de veldmedewerker, waarbij informele tips en ervaringen worden gedeeld kan het deelnemende bedrijf bezocht worden door de schouwcommissie van het FAC en door NVWA. De schouwcommissie bestaat uit de veldmedewerker, Herman van der Wal, een deelnemer uit een ander gebied en een onafhankelijk expert. De commissie inspecteert de aangewezen beheereenheden op alle onderdelen van het betreffende pakket. In opdracht van RVO inspecteert NVWA daarentegen heel gericht, maar alleen op de beheereisen, dat is het eerste deel van de pakketbeschrijving. Soms leiden satellietbeelden tot aanvullende grondcontroles. Indien NVWA tekortkomingen constateert, dan worden deze gedeeld met het FAC in de wetenschap dat dit kan leiden tot een korting bij de uitbetaling van RVO aan het FAC.

Kruidenstrook op 6 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot op heden heeft NVWA in 2018 bijna 100 beheereenheden gecontroleerd, waarbij het opvalt dat het vooral gaat om aanwezigheid in de juiste maatvoering, zoals de juiste breedte bij akkerranden. Als goede tweede is toetsing op aanwezigheid van gewassen, doorgaans is dit ‘90% bestaan uit de volgende gewassen……’. Ook waren er controles op uitgesteld maaibeheer en nestbescherming. Doordat er dit jaar veel nieuwe akkerranden zijn ingezaaid voor het project Schoner Water Flevoland in combinatie met de droogte heeft NVWA, maar ook onze veldmedewerker en de schouwcommissie bij diverse randen tekortkomingen geconstateerd. Naast weersomstandigheden, lagen vaak late zaai en berijding, o.a. voor beregening hieraan ten grondslag. Komende winter zullen we dit onderwerp extra aandacht geven en horen graag uw tips en ervaringen.

 

Zelfde rand op 27 september