This content has been archived. It may no longer be relevant

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), het Flevo-landschap, en Sovon zijn samen op zoek naar vrijwilligers voor (broed)vogelmonitoring in de Flevoland. Daarom geven zij dit voorjaar gezamenlijk een cursus. Ben je vogelaar en wil je leren om te inventariseren? Meld je dan aan.
Om het beheer van terreinen goed uit te kunnen voeren zijn goede monitoringsgegevens van essentieel belang. Door verschillende inventarisaties met elkaar te vergelijken kunnen wij op langere termijn bepalen wat het effect is van ons beheer en het – indien nodig – bijsturen. Voor deze belangrijke monitoring zijn het Flevo-landschap en FAC op zoek naar vrijwilligers die het veld in willen om vogels te inventariseren.

BMP-cursus ‘broedvogels inventariseren’

Om je hierbij op weg te helpen starten we een BMP-cursus ‘broedvogels inventariseren’. Binnen deze cursus komen zowel inventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) als de aanpak voor tellen van akkervogels in percelen van het FAC aan de orde.
Het accent zal hierbij vooral liggen op monitoring van weidevogel-, moerasvogel- en akkervogelgebieden, met soorten als Kievit, Grutto, Graspieper, Gele Kwikstaart, Waterral, Kwartel en Kwartelkoning.

Theorieavonden
De theorieavonden worden verzorgd door Albert de Jong van Sovon. Voor de theorieavonden komen we niet fysiek bij elkaar, we gaan deze volgen via het programma ZOOM. Dit kan via de pc, laptop, tablet (of smartphone).

De theorieavonden zijn op:
Maandag 29 maart; 19.30 tot 21.00
Maandag 12 april;   19.30 tot 21.00
Maandag 26 april;   19.30 tot 21.00
Maandag 17 mei;    19.30 tot 21.00

Praktijkochtenden
Er worden twee veldochtenden voorbereid. Eén veldbezoek in de week van 1/2 april en één half mei
Deze zijn wat lastiger in te vullen. Momenteel mogen we slechts met zijn vieren het veld in. Hopelijk wordt dit straks wat ruimer. We gaan in ieder geval uit van een gepaste afstand van elkaar in het veld.
1 veldochtend wordt in een weidevogelgebied bij Schokland ingevuld.
1 veldochtend wordt ingevuld in het agrarisch gebied tussen de Rotterdamse Hoek – Friese Hoek (Rutten Noordoostpolder)

Wil je aan deze cursus deel nemen? Meld je dan aan bij Annemarie Hooymans via: annemarie.hooymans@flevolandsagrarischcollectief.nl