Hier vind je meer informatie over het zaaizaad mengsel dat is gebruik bij de demo akkerrand nummer 11 van Cruydt-Hoeck.

Demo  11 
Leverancier  Cruydt-Hoek 
URL:  https://www.cruydthoeck.nl/winkel/n2-bijenmengsel-met-1-en-2-jarige-soorten/p1642 
Mengsel  Eén- Tweejarig Bijenmengsel 
Omschrijving  Bloemenmengsel met een- en tweejarige soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Jaarlijks maaien (en het maaisel grondig afvoeren) in het najaar of vlak voor het voorjaar en dan de grond licht verstoren zodat de soorten zich weer kunnen uitzaaien. Eventueel licht bijzaaien. Geen grassen meezaaien!! 
Levensduur  Meerjarig 
Hoeveelheid  10 – 20 kg kruiden/ha 
Hoeveelheid in Demoveldje 15 m2  25 gram kruiden + 5 gram 1-jarig + 15 gram graan 

 

Samenstelling Kruiden 

Graan  haver (toegevoegd)   
Vlinderbloemigen  klaver, rode   
Kruiden  akkerleeuwenbek   
  akkervergeet-mij-nietje   
  akkerviooltje   
  bitterkruid, echt   
  cichorei, wilde   
  dagkoekoeksbloem   
  ganzenbloem, gele   
  grijskruid   
  hazenpootje   
  kaardebol, grote   
  kamille, echte   
  kamille, reukloze   
  kamille, valse   
  karwij   
  klaproos, grote   
  korenbloem   
  look-zonder-look   
  margriet, gewone   
  morgenster, gele   
  morgenster, paarse   
  muskuskaasjeskruid   
  ossentong, gewone   
  peen   
  slangenkruid   
  teunisbloem, middelste   
  viooltje, driekleurig   
  wede   
  wouw   
  zandblauwtje