Hier vind je meer informatie over het zaaizaad mengsel dat is gebruik bij de demo akkerrand nummer 2 van Cruydthoeck.

Demo 2 
Leverancier  Cruydt-Hoeck 
URL:  https://www.cruydthoeck.nl/winkel/g2-bloemrijk-graslandmengsel-voor-zwaardere-gronden/p82 
Mengsel  Bloemrijk graslandmengsel
Omschrijving  Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op voedselrijke- en kleigronden. Minder geschikt voor zware klei. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Kleine ratelaar is toegevoegd aan G2 om grassen te helpen onderdrukken, waardoor de kruiden een betere kans hebben. Een bloemrijk resultaat kunt u vanaf het tweede of derde jaar verwachten. Jaarlijks 1 of meestal 2 keer maaien en bij voorkeur gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen bloeien 
Levensduur  meerjarig 
Hoeveelheid  15 – 20 kg kruiden/ha 
Hoeveelheid in Demoveldje 15 m2  25 gram kruiden 

 

Samenstelling Kruiden 

Vlinderbloemigen  klaver, rode   
  moerasrolklaver   
  vogelwikke   
  wikke, smalle   
Kruiden  avondkoekoeksbloem   
  barbarakruid, gewoon   
  berenklauw, gewone   
  boerenwormkruid   
  boterbloem, scherpe   
  brunel, gewone   
  duizendblad   
  fluitenkruid   
  knoopkruid   
  leeuwentand, vertakte   
  margriet, gewone   
  morgenster, gele   
  pastinaak   
  peen   
  ratelaar, kleine   
  streepzaad, klein   
  weegbree, smalle