Het FAC heeft een demo aangelegd van de verschillende soorten zaaizaden voor akkerranden. De demo akkerranden zijn aangelegd bij Harrysfarm aan de Elandweg 73 te Swifterbant. In totaal zijn er 16 demo akkerranden van 3 bij 5 meter ingezaaid met verschillende mengsels, van verschillende zaadleveranciers. Gekeken wordt naar opkomst, onkruiddruk, soorten.

3 April is er een vals zaaibed gemaakt met een sneleg combinatie.

21 April hebben onze veldmedewerker Arie Keijzer en Herman van der Wal met behulp van Harry Schreuder van Harrysfarm de demo plotjes ingezaaid. Vóór inzaai lichtjes gesnelegd (het weinige ontkiemende onkruid daarmee vernietigd). Zaad per veldje gemengd met 3-4 liter zand (iets vochtig) en handmatig gestrooid op 3x5m veldjes. Daarna ingeharkt en aangerold met hand-betonrol. Ondergrond was goed vochtig; toplaag begon in te drogen. 

De week na inzaai was het heel schraal, waardoor kieming op zich liet wachten. Vervolgens viel er een hoosbui van 35mm in, waardoor de aangerolde grond helemaal dichtsloeg. De strook naast de demo, die op dezelfde dag machinaal was ingezaaid met een meerjarig bloemrijk kruidenmengsel (nr 5), zoog daarin tegen het water mooi op en kwam de week erna ook mooi op ondanks de relatieve kou. De opkomst bij de demo duurde door de bui en kou tot zeker half mei.

Demo akkerrand inzaai - 21 april
Demo akkerrand opkomst - 18 mei
Demo akkerrand bloei - 23 juli

Onderstaand informatie over de demo akkerranden. Klik op het zaadmonster voor meer informatie:

Demo  Leverancier  Zaadmonster 
1  Ten Have  Graskruidenrand 
2  Cruydt-hoeck  Bloemrijk graslandmengsel
3  Van Dijke  Meerjarig – Bloeiend Bedrijf / Graskruiden 
4  Ten Have  Meerjarig – Kruidenmengsel 
5  Ten Have  Meerjarig – Bloemrijk kruidenmengsel 
6  Neutkens  Meerjarig – Grasgraankruiden
7  De Bolderik  Meerjarig – Akkerrandmengsel FAB 
8  Biodivers  Akkerplantenmengsel
9  Biodivers  Meerjarig – Bijenmengsel
10  De Bolderik  Bijenmengsel, kleigrond 
11  Cruydt-hoeck  Eén- tweejarig – Bijenmengsel
12  Cruydt-hoeck  Eénjarig – Akkerbloemenmengsel
13  De Bolster  Akkerrandenmengsel 
14  Van Dijke  Eénjarig – Operation Pollinator 
15  Neutkens  Eénjarig – Graankruiden 
16  Ten Have  Eénjarig – Kruidenmengsel