In akkerranden vinden vogels, zoals veldleeuwerik en puttertje, voedsel en bescherming. Voor (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en tal van andere insecten bieden deze bloemstroken nectar en stuifmeel. En vanuit akkerranden kunnen kevers, sluipwespen en spinnen bijdragen aan de onderdrukking van plaaginsecten in het gewas. De randen geven extra kleur aan het landschap.

Akkerranden langs sloten verminderen de belasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

 

Deelnemers van BoerenNatuur Flevoland zaaien verschillende mengsels in:

  • Meerjarige kruidenmengsel bestaande uit 23 soorten, waaronder beemdlangbloem, kropaar, rode en witte klaver, wilde margriet en gele ganzenbloem
  • 1-jarig kruidenmengsel (C) bestaande uit 23 soorten, waaronder haver, erwt, esparcette, vogelwikke, gele ganzenbloem, klaproos en Phacelia
  • 1 jarig kruidenmengsel (D) bestaande uit 18 soorten, waaronder zomertarwe, gierst, gele ganzenbloem, gele kamille, klaproos, korenbloem en Phacelia