Een plas-dras biedt enkele weken of maanden in het voorjaar een waterpeil van 0 tot 20 cm boven het maaiveld. Hierdoor ontstaat een zachtere bodem waar weidevogels makkelijker hun voedsel zoals insecten, larven en wormen uit kunnen halen. Dit trekt grote aantallen steltlopers, zoals de kievit en de scholekster, aan om er voedsel  te zoeken, te rusten en er dichtbij te broeden, en de kuikens op te laten groeien.