Cursusaanbod binnen ons netwerk:

Masterclass ‘100% plantaardige mest’

Wil je weten hoe je je gehele (of gedeeltelijke) akkerbouwbedrijf plantaardig kunt bemesten en hoe je dat aanpakt? Leer in deze masterclass hoe je deze bemesting toepast bij verschillende gewassoorten en vruchtwisseling, wat de uitdagingen in de bodem zijn en hoe je inspeelt op teeltomstandigheden en bewerkingsmomenten. Ook zie je zowel het teelt technische als het bedrijfskundige resultaat bij akkerbouw, strokenteelt en voedselbos en krijg je inzicht in de kosten, opbrengsten en de vermarkting van ‘No Shit Food’.

Dit is allemaal mogelijk omdat we te gast zijn op Boerderij Zonnegoed, Joost is de eerste Nederlandse akkerbouwer met het Biocyclic Vegan keurmerk en is in 2022 verkozen tot Agrarisch ondernemer van het jaar. Na vele jaren experimenteren heeft Joost een rendabel bedrijfsmodel gerealiseerd dat geen dierlijke mest meer gebruikt, zelfvoorzienend is in stikstof en overige mineralen aanvult met compost.

Een toekomstbestendige landbouwmethode mét verdienmodel, waarmee je de kringloop op je eigen bedrijf rond kunt maken. Voor slechts € 50,- doe je mee want de Masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de SABE regeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk hier het programma van deze middag.

Doe ook mee en meld je nu aan!

Voor meer informatie, aanmelden en het programma > bioacademy.nl