This content has been archived. It may no longer be relevant

In deze 2de nieuwsbrief van 2017 van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen we u graag informeren over een aanstaande excursie langs kruidenrijke akkerranden en vogelakkers in de cluster Vogelweg, over bestuurszaken en de projecten die het FAC uitvoert.