This content has been archived. It may no longer be relevant

Op donderdag 18 februari vond de FAC ledenavond plaats. Dit jaar, zoals alle bijeenkomsten, online door de corona-maatregelen. In totaal waren er ruim 44 personen ingelogd/aanwezig.

Voorzitter Coby Dekker- van den Berg opende de avond en deed een aantal mededelingen vanuit het bestuur:
Onder andere over de uitbetaling van het ANLb en SWF. RVO is tot 100% uitbetaling overgegaan aan het FAC. Dit betekent dat alle goedgekeurde beheerseenheden worden uitbetaald. Na overige mededelingen was het tijd voor de (her)verkiezing van de ledenraad. Janneke Middelkamp en Hubert Ceelaert waren herkiesbaar, Gerard de Bruijn aftredend. Er is afscheid genomen van Gerard de Bruijn die afgelopen jaren zijn steentje heeft bijgedragen in de ledenraad. Maik Verwer uit Kraggenburg zal daarvoor in de plaats komen. Gerard wordt bedankt en Maik van harte welkom geheten binnen de ledenraad.

Na het bestuurlijke deel heeft Hoogleraar Paul van Rijn, van de Universiteit van Amsterdam een presentatie gegeven over Akkerranden, Biodiversiteit en Natuurlijke plaagbestrijding. Na zijn verhaal en een vragen ronde was het tijd voor wat actie.
Met behulp van Kahoot speelde we een quiz met als hoofdprijs een Drone-fotoreportage van het bedrijf. Er werden 15 vragen doorlopen, waarin een mooie strijd was te zien in de top 3. Uiteindelijk werd de quiz gewonnen door Polderjan! Gefeliciteerd.
De avond werd afgesloten met een groet en een zwaai naar elkaar. Hopelijk volgend jaar weer met zijn allen bij elkaar.