This content has been archived. It may no longer be relevant

Met het FAC naar een duurzame (natuurinclusieve?) landbouw

Het landelijk gebied in Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur en klimaat en een verdere verandering van de landbouw. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden.

Provincie Flevoland vraagt hierom aan agrariërs, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gebiedspartners en mede-overheden: hoe ziet het toekomstbestendig platteland van Flevoland er uit, welke uitvoerbare ideeën zijn er? Deze ideeën kunnen we indienen tot en met 30 april 2023.

Hoe ziet een Flevolandse toekomstbestendige landbouw er volgens jou uit? En hoe bereiken we die? Deel jouw ideeën met ons, dan maken we er samen werk van bij Provincie Flevoland! Bericht ons via info@facflevoland.nl of bel met Menko 06-25108655

Meer informatie vind je op de site van Provincie Flevoland.