This content has been archived. It may no longer be relevant

Bijen zijn insecten die belangrijk werk verrichten als het gaat om behoud van biodiversiteit. Bij hun vliegtocht van bloem tot bloem zorgen zij voor bestuiving. Wilde bijen leven onopvallend en veroorzaken weinig over­last. In Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen voor. Meer dan de helft van deze soorten staat op de lijst van bedreigde diersoorten. De meeste wilde bijen leven, in tegenstelling tot de honingbij, solitairen zijn in veel gevallen voor hun voedsel afhankelijk van één plantenfamilie. Dat maakt deze insecten extra kwetsbaar. Ook verdwijnen er steeds meer geschikte overwinteringsplekken. Om die teloorgang te stoppen en de wilde bijen te laten overleven, zijn er meer leefplekken, met voedsel en nes­telgelegenheid, nodig.

U kunt wilde bijen helpen door voldoende voedsel en nestgelegenheid aan te bieden. Op een zonnige plek, want bijen houden van warmte! En dat alles dicht bij elkaar, want de meeste wilde bijen kunnen niet ver vliegen. Dat kost teveel energie. Een bijenbiotoop gaat prima samen met een fraaie tuin of erf.

Bijen-advies

Landschapsbeheer Flevoland is op zoek naar 5 boerenerven in Flevoland om de leefomgeving voor de wilde bij op dat erf te vergroten. Met wat extra inspanning kan daar nestelgelegenheid en voedsel voor verschillende soorten wilde bijen gecreëerd worden.

Het project voorziet in een advies van een medewerker van Landschapsbeheer Flevoland. Deze komt dan bij u langs om samen met u uw erf te bekijken en te bekijken welke maatregelen haalbaar zijn. Voor u als deelnemer zijn er aan dit advies geen kosten verbonden. U voert daarna zelf de maatregelen uit. Voor een afspraak voor dit advies kunt u contact opnemen met Margriet Brouwer van Landschapsbeheer Flevoland. Dit kan telefonisch 0320-294939 of per mail brouwer@landschapsbeheer.net