This content has been archived. It may no longer be relevant

Op 17 november jl. werd tijdens de ledenraadsvergadering van de Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) Peter Bentum benoemd als nieuwe voorzitter. Hij volgt hiermee Coby Dekker op die vanaf de oprichting in 2015 voorzitter was.

Onder Coby Dekker’s voorzitterschap is het FAC uitgegroeid tot een volwaardige coöperatie met een werkorganisatie bestaande uit een 12-tal ZZP’ers met een omzet van 1,3 miljoen euro. Sinds 2011 was Coby provinciaal voorzitter van alle agrarische natuurverenigingen in Flevoland. Deze ANV’s hebben onder haar leiding samen de stappen gezet om het FAC op te richten. Ondanks het feit dat het historische budget voor agrarisch natuurbeheer eigenlijk veel te klein was voor een professionele organisatie, is het FAC met steun (in de vorm van projecten) van de provincie en het ministerie van LNV uitgegroeid tot de organisatie die ertoe doet voor de verduurzaming van de agrarische sector in Flevoland.
Verder heeft Coby in haar rol als provinciaal voorzitter haar stem gehad in het oprichten van de landelijke koepel BoerenNatuur, waarvan zij vanaf de oprichting landelijk bestuurslid is geweest. Kenmerkend waren haar enthousiasme, verbindende, praktische en ook kritische rol.

Peter Bentum is de eerste externe voorzitter van het FAC en aan hem en het bestuur de taak om de organisatie verder te professionaliseren. Peter heeft agrarische roots. Hij is zelfstandig ondernemer en, naast het besturen, ook actief op het gebied van (ondernemers)coaching & presenteren (spreker/dagvoorzitter).

Er komen veel nieuwe projecten op het FAC af. Behalve op het gebied van de bodem en water, ook van nitraat en klimaat. Daarnaast heeft het FAC door middel van een pilot ook aan de wieg gestaan van het puntensysteem dat gebruikt gaat worden voor de ecoregeling in het nieuwe GLB.
Het FAC heeft op dit moment 170 leden, het streven is dat dit aantal de komende jaren gaat verdubbelen door de uitbreiding van projecten en het budget van ANLb.