Het FAC staat voor meer dan agrarisch natuurbeheer in Flevoland. Als partner in het gebied wil het FAC de kansen benutten om duurzame landbouw (waaronder groenblauwe diensten) via projecten te stimuleren. Het FAC is o.a. uitvoerder van projecten over vanggewassen, bufferstroken en bodemvruchtbaarheid.

Lees hier meer over de projecten van het FAC: