Via deze weg kan jij je aanmelden voor deelname aan de GLB Pilot Akkerbelt. Vul onderstaand formulier in en misschien word jij één van de 15 deelnemers die actief kan experimenteren en meedenken over de invulling van het toekomstige beleid!

Binnen Flevoland gaat het FAC experimenteren met verschillende maatregelen. Een overzicht van de maatregelen is hieronder te vinden. Deelnemers aan de pilot krijgen een beheervergoeding voor de oppervlakte waarop beheer wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt verwacht dat je deelneemt aan bepaalde bijeenkomsten. Hiervoor is een vacatievergoeding beschikbaar.

De inschrijving is opengesteld tot 28 augustus 17.00 uur. Hierna zal een selectiecommissie op basis van vooraf gestelde selectiecriteria 15 deelnemers selecteren. Om een goed beeld te krijgen en een goede selectie te kunnen maken vragen we je onderstaande vragenlijst in te vullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk gebruikt. Het kan zijn dat de commissie telefonisch contact met je opneemt om e.e.a. door te nemen. Begin september krijgt u bericht. Met degenen die geselecteerd zijn wordt een bedrijfsplan opgesteld om de maatregelen in te passen. De afspraken worden vastgelegd in een contract.

Deelnemers dienen lid te zijn / worden van het Flevolands Agrarisch Collectief.

 

Neem voor vragen contact op met Theo Hogendoorn via theohogendoorn@flevolandsagrarischcollectief.nl of 06- 45 782 749

Maatregelen:

Doel: minder uitspoeling, verdamping en erosie, betere bodemkwaliteit

Uitvoering: Groenbemesters / vanggewassen toepassen

Doel: Verbeteren bodemkwaliteit: structuur

Uitvoering:

 • Minimaal 40% rustgewassen (graan, luzerne, (een)jarig gras, graszaad, peterselie, e.d.) gewascodes
 • Minimaal drie gewassen (minimaal 5%)

Doel: Meer eiwit van eigen land

Uitvoering:

 • Keuze gewas: hetzij voor veevoer, hetzij voor plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie (of combinaties).
 • Minimaal 1/8 van het bouwplan

Doel: Verbeteren bodemkwaliteit

Uitvoering:

Gewassen gelijktijdig verbouwen, voorbeelden:

 • Hennepvezel – rode klaver
 • Mais en onderzaai (m.u.v. zandgronden)
 • Tarwe en (rietzwenk)gras
 • Minimaal 1/8 van het bouwplan

Doel: Versterken biodiversiteit

Uitvoering

 • Combinatie van gewassen in stroken telen en af te wisselen met akkerranden
 • Minimaal 2 gewassen
 • Stroken maximaal 12 meter breed
 • Minimaal 1/8 van het bouwplan

Doel: Versterken bodemstructuur

Uitvoering

 • Selectie van een diep wortelende gewassen, die minimaal 1:4 wordt geteeld
 • Wordt extra gewaardeerd i.c.m. maatregel tijdig oogsten

Doel: Netto koolstof opslag in de bodem

Uitvoering:

 • Zaaien van gewas zoals Micanthus, Hennepvezel, e.a. die kunnen worden ingezet voor benutting van de opgebouwde C voorraad

Doel/resultaat: Bodem-organische stof verhogen

Uitvoering:

 • Aanpassing stalsysteem
 • Mest scheiding
 • Zelf composteren, c.q. groencompost aanvoeren
 • Experimenteel: groene resstromen composteren  met drijfmest
 • Champost
 • Minimaal 15 ton/ha over hele bedrijf

Doel: Verbetering water- en bodemkwaliteit

Uitvoering:

-messenroller

-Kopeg + ekoploeg

-Schijveneg

-Extra waardering i.c.m. 80% van jaar bedekt

Doel: Behoud organische stof en stimulering bodemleven

Uitvoering:

 • Vermijden van intensief kerende grondbewerking
 • Niet kerend | ecoploeg | boven over ploegen
 • Ploegzool verdwijnt gaandeweg
 • NKG en/of max. 15 cm ploegen

Doel: Biodiversiteit / plaagonderdrukking / emissie beperking

Uitvoering:

-Minimaal: Gras + 5 kruiden

-Nuttig gebruik van onrendabele grond (kopakkers)

-Breedte naar keuze (3 of 6 meter)

Doel: Afvangen van agro-chemicaliën bij oppervlakkige afstroming

Uitvoering:

 • Toepassen binnen randenbeheer
 • Minimaal 1,5 mt uit talud
 • 30 cm breed
 • In combinatie met actief randenbeheer

Doel: Handhaven van de bodemstructuur

Uitvoering:

 • Voor 1 november zijn alle gewassen geoogst
 • Geldt voor gehele bedrijf
 • Geldt i.c.m. diepwortelend gewas

Doel: minder uitspoeling, verdamping en erosie, betere bodemkwaliteit

Uitvoering: Groenbemesters / vanggewassen zaaien

Aanmeldformulier

 • Bedrijfsgegevens

 • Je gegevens

 • Perceelsgegevens

  Geef hier aan wat de locatie van de percelen is waar je de maatregelen wil uitvoeren.
 • Overige gegevens

 • Binnen de Pilot Akkerbelt worden verschillende maatregelen getest. Geef hier aan met welke maatregelen je zou willen experimenteren. Voor meer informatie klik je op de maatregel boven aan deze pagina.
 • Heb je een opmerking of verduidelijking, vul deze dan hier in.
 • Geef hier aan waarom je mee zou willen doen en wat je denkt bij te dragen aan de pilot.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.