This content has been archived. It may no longer be relevant

Woensdagavond 24 augustus heeft het Flevolands Agrarisch Collectief een veldexcursie naar akkerranden, vogelakkers en wintervoedselvelden georganiseerd.

De veldexcursie startte bij een deelnemer met een meerjarige akkerrand en en wintervoedselveld aan de Vogelweg bij Lelystad. Daarna hebben we in de buurt nog bij meer deelnemers randen, vogelakkers en wintervoedselvelden bekeken. Het doel ervaringen delen over het beheer.

Er was veel belangstelling. Met o.a. Collectieven uit Midden Groningen, West Brabant en Noordoost Friesland, maar ook met kennisinstellingen als Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Grauwe Kiekendief, TBO’s en Landschapsbeheer Flevoland. Behalve insecten, muizen en vogels, ook een egel gespot.

Door BIJ12 werd nog een videoreportage gemaakt van de veldexcursie. Na afloop nog een nagepraat onder het genot van een hapje en drankje in de De Meeuwenhoeve.