This content has been archived. It may no longer be relevant

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Verschillende Flevolandse akkerbouwers en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijpassende veldboekje Bodemconditie Flevoland getest. Na deze eerste succesvolle ronde en een flink aantal nieuwe aanmeldingen, is deze maand de nieuwe ronde van start gegaan. Diverse groepen, waaronder ook enkele veehouders, zijn met fase A begonnen. Nieuw deze reeks is de deelname van twee groepen akkerbouwers en loonwerkers in de pilot Ondergrondverdichting en bodemstructuur; zij willen zich ook inzetten voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw.

Zicht op de Bodemstructuur
Tijdens het project Zicht op de Bodemstructuur nemen boeren samen met hun buur(t)man en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond onder de loep. Het project bestaat uit twee fases; in de eerste fase worden er profielkuilen gegraven en grondig bestudeerd, de tweede fase bestaat uit een jaarlijks bedrijfsbezoek en twee groepsbijeenkomsten waarin resultaten en ervaringen worden gedeeld.

Enthousiaste akkerbouwers komen samen
Sinds begin dit jaar hebben veel Flevolandse boeren zich aangemeld voor het unieke project Zicht op de Bodemstructuur. Fase A is inmiddels met maar liefst 48 deelnemers, verdeeld over acht groepen, van start gegaan.

“Je bekijkt je grond altijd negatiever dan die van de buren. Het gras is aan de overkant nou eenmaal groener. Vandaar dat het fijn is om dit project samen te doen, zo heb je direct een second opinion. Je ziet veel bij elkaar en dat is leerzaam.”