This content has been archived. It may no longer be relevant

De Branche Organisatie Akkerbouw heeft een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) gelanceerd die stuurt op biodiversiteit: de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA). Met Kritische Prestatie Indicatoren verkrijgen boeren inzicht hoe zij scoren op diverse indicatoren die een bijdrage leveren aan biodiversiteit. Denkt u bijvoorbeeld aan de oppervlakte die tijdens de winter groen is of de diversiteit aan gewassen op uw bedrijf. Het maakt door monitoring de prestatie en eventuele verbeterpunten inzichtelijk van het eigen bedrijf.

Met de ontwikkeling van de KPI-systematiek is het doel om boeren meer vrijheid te geven, omdat het doel belangrijker is dan de weg er naar toe. Met andere woorden: er wordt niet gestuurd op maatregelen maar op doelen. Door het monitoren van bedrijfsresultaten via verschillende indicatoren, kunnen ondernemers zelf bepalen hoe zij het doel willen bereiken en hoe ambitieus ze willen presteren.

Inmiddels wordt de BMA in diverse provincies getest door boeren en daar kunnen we ook in Flevoland mee gaan starten. Wij zoeken hiervoor 5 akkerbouwers die willen meedoen met deze test. We verwachten ongeveer 3 dagdelen aan tijdsinspanning. Voor deelname is een vergoeding beschikbaar.

Wanneer je interesse hebt om deel te nemen, of meer wilt weten over de BMA en KPI’s akkerbouw neem dan contact op met wim.stegeman@facflevoland.nl (06-534 07 743) of anna.zwijnenburg@facflevoland.nl (06-532 08 772)

Gelijktijdig aan de BMA loopt ook het traject waar wordt gewerkt aan een bredere set van KPI’s die meer duurzaamheidsthema’s afdekken dan alleen biodiversiteit, zoals plantgezondheid, klimaat en bodem. Boeren werken tenslotte integraal op hun bedrijf aan al deze thema’s. Als FAC zijn wij ook nauw betrokken bij deze ontwikkeling voor Flevoland.