Uitnodiging:

Zomeravond bijeenkomst nachtvlinders

Donderdag avond 18 juli 2024, Familie Waalkens, Zeeasterweg 19, Lelystad.

Aanvang vanaf 20.30 uur.

Op donderdagavond 18 juli staat de nachtvlinder centraal op onze zomer avondbijeenkomst nachtvlinders. Met sterke lampen en een groot laken proberen we zo veel mogelijk nachtvlinders te lokken. Rik Wever van de vlinderstichting zal ons deze avond alles vertellen over nachtvlinders, welke soorten we ‘gevangen’ hebben en welke soorten er nog meer voorkomen in het agrarisch gebied.

In Nederland leven ongeveer 2350 soorten nachtvlinders, waarvan ongeveer 850 soorten macronachtvlinders en 1500 soorten micronachtvlinders. De rol van nachtvlinders in het agrarisch gebied is nog slecht onderzocht. Maar uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt dat nachtactieve insecten zoals nachtvlinders en kevers een wezenlijke bijdrage leveren aan het bestuiven van gewassen.

BIMAG – Boeren tellen zelf vlinders

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Binnen het project tellen er dit jaar zo’n 150 enthousiaste agrariërs nacht- en dagvlinders op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland.

Familie Waalkens telt zelf ook nachtvlinders voor BIMAG. Tijdens deze avond laten we zien hoe dit in zijn werk gaat.

i.v.m. de catering horen we graag of je deze avond aanwezig bent, aanmelden kan via info@boerennatuurflevoland.nl of via de BoerenNatuur Flevoland app op 06-49063049.

Alvast meer weten over het BIMAG project? Kijk dan op https://www.vlinderstichting.nl/bimag/