This content has been archived. It may no longer be relevant

Taluds niet meer klepelen?

Het kan! Als groenblauwe dienst, met een vergoeding

In periode 2020-2022 is er een pilot uitgevoerd, waarbij is verkend wat de mogelijkheden zijn om de biodiversiteit te versterken door het maaisel af te voeren en te verwerken. Het eindresultaat is ‘aangepast slootkantbeheer’ als groenblauwe dienst.

In de periode 2023-2027 is er in Flevoland budget beschikbaar om deze dienst in te zetten. Dat is een heel mooi resultaat, want dan kunnen de deelnemers aan de pilot door met het aangepaste beheer. Daarnaast is er ruimte voor uitbreiding naar nieuwe deelnemers. Wil je meedoen, meld je dan bij het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC): info@facflevoland.nl.

Waarom is aangepast slootkantbeheer waardevol?

Afvoeren van maaisel betekent ook afvoer van nutriënten en daarmee verbetering van de waterkwaliteit. Naast bermen, spelen watergangen een belangrijke rol bij de dooradering van het landelijk gebied. Dooradering betekent o.a. het streven naar meer verschillende soorten (bloeiende) planten. Bermen en sloten vormen een lint door het landschap en zijn voor insecten een verbindingszone waar voedsel te vinden is. Met verschillende soorten en bloei door het hele groeiseizoen wordt de biodiversiteit flink verbeterd.

Het projectteam van de pilot Aangepast slootkantbeheer voor meer biodiversiteit organiseert samen met het FAC een informatieavond met de onderwerpen:

  • Uitleg en toelichting bij de pilot, de resultaten, de ervaringen en afrondende activiteiten;
  • Uitleg en voorwaarden bij het pakket slootkantbeheer.

Maandag 20 maart 2023
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Aeres bedrijvencentrum, De Drieslag 30, Dronten

Graag aanmelden via info@facflevoland.nl

 

We hopen u te mogen verwelkomen,

Henk Klompe, projectteam pilot Aangepast slootkantbeheer voor meer biodiversiteit

Annemarie Hooymans, projectleider FAC ANLb

 

Op de website van Actieplan Bodem en Water zijn workshops over dit onderwerp terug te kijken.