Vooraankondiging Regiobijeenkomsten

December is voor ons de maand waarin we gewoonlijk clusterbijeenkomsten organiseren. Omdat we dit jaar ook veel deelnemers hebben in de zoekgebieden buiten de clusters (Klimaat en dooradering) en we graag naast naast ANLb deelnemers, ook (oud) deelnemers van projecten, leden en geïnteresseerden willen verwelkomen, hebben we besloten om 4 regiobijeenkomsten te organiseren.

Tijdens deze avondbijeenkomsten, welke allen voor een groot deel een vergelijkbare inhoud hebben, kijken we samen terug op het afgelopen jaar. Naast het ANLb komen ook het GLB en de Eco-regeling aan bod.  We bespreken de resultaten van SOVON vogeltellingen en geven aan welke beheerpakketten gaan wijzigen en waarom. Na de pauze willen we graag onze bodemprojecten toelichten. Voor het project ‘Zicht op de bodemstructuur’ zoeken we nog nieuwe deelnemers.

We houden de regiobijeenkomsten op:

  • 6 december: Meeuwenhoeve, Lelystad
  • 7 december: fam. Van den Dries, Ens
  • 12 december, Bedrijvencentrum Aeres, Dronten
  • medio januari 2024: Rutten

De inhoud van deze bijeenkomsten zijn grotendeels gelijk. Je kunt dus zelf kiezen welke datum of locatie je het beste uitkomt. Binnenkort ontvang je van ons de definitieve uitnodiging.