Webinar doelsturing Flevoland

Op 4 juli om 13.30 uur is er een online bijeenkomst over doelsturing in Flevoland. Wim Stegeman en Anna Zwijnenburg zullen toelichten welk proces er tot nu toe is gelopen en wat er nog verwacht kan worden.

Doelsturing wordt vormgegeven met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De pilot in Flevoland is onderdeel van een landelijke meerjarig project. In Flevoland is het boerenbedrijf als vertrekpunt genomen. Samen met boeren (organisaties), overheden en ketenpartijen wordt er verkend hoe doelsturing concreet vorm kan krijgen, waarbij waardering een leidende plek heeft.

Tijdens de bijeenkomst kun je al je vragen kwijt. Indien je niet aanwezig kunt zijn en wel belangstelling hebt in deelname of op de hoogte wilt worden gehouden over de ontwikkelingen dan kan je dit doorgeven via info@boerennatuurflevoland.nl.

> Zoom-link Webinar Doelsturing Flevoland  

Over KPI-Live

KPI-Live is de ‘talkshow waarbij je zelf aan tafel zit’. In een online sessie wordt iedereen bij gepraat over de laatste stand van zaken, onder leiding van een gespreksleider en met inbreng van inhoudelijke sprekers. Voor komend seizoen staan er weer een aantal sessies op het programma. De volgende zaken zullen zeker aan bod komen: de aanpak met KPI’s vanuit de provincies, de pilots, en de laatste ontwikkelingen vanuit het onderzoeksteam.
De bijeenkomsten kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Het zijn online bijeenkomsten via Zoom. Als je je inschrijft via BoerenKPI.nl (>Blijf op de hoogte, onderaan of bij ‘contact’) dan ontvang je automatisch een uitnodiging met de link in je mailbox.

‍Doel

Er is al veel ervaring met het werken met KPI’s in de landbouw, waar anderen van kunnen leren. Het doel is dan ook te leren hoe te werken met KPI’s, de pilots in beweging te brengen en uit te voeren. Het gaat van strategie tot praktische details van uitvoering. Iedere vraag die speelt is relevant. Uiteindelijk gaat het erom onderzoek, beleid en praktijk bij elkaar te brengen.

‍Voor wie

Boeren, professionals, overheidsmedewerkers en wetenschappers betrokken bij het ontwikkelen en testen van KPIs.