Op basis van sensordata gericht kijken naar de bodem

Al een aantal jaren zijn er verschillende aanbieders met even zoveel verschillende technieken en instrumenten op de markt die ingezet kunnen worden om plaats specifieke data van een perceel te verzamelen. Het kan gaan om bodemscanners die bodemvariabelen en/of hoogteligging in kaart brengen, vochtsensoren, sensoren die de ontwikkeling van biomassa gedurende het seizoen vastleggen, sensoren…

Excursie in de Kop van de NOP

Ook bij de Cluster “Kop van de NOP” is een avondexcursie gehouden waarbij 13 deelnemers aanwezig waren. De ontvangst was bij Hans Hanse en Annemarie Hooymans aan de Gemaalweg. Na de ontvangst met een kop koffie en het voorstellen van de aanwezigen zijn we eerst met Hans naar de stal gelopen en hebben het voer…

FAC groeit

Vanuit het Bestuur   We blijven meebewegen en anticiperen op de zaken die op ons bezig houden en op ons af komen. We worden gewaardeerd en dat resulteert in een behoorlijke groei, zowel in omzet (projecten) maar ook in onze werkorganisatie. In 2016 zijn wij primair gestart als uitvoeringsorganisatie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.…

Avondexcursie FAC Flevoland

11 juli 2019 Nu alle akkers en randen voor de eenheden van het Flevolands Agrarische Collectief (FAC) weer ingezaaid en opgekomen zijn, is het een mooi moment om samen met de deelnemers te kijken naar de resultaten. Op donderdagavond 11 juli is er daarvoor een avondexcursie georganiseerd aan de Mammouthweg en de Zwijnsweg bij het…

Provincie stelt meer geld beschikbaar voor Flevolandse agrarische sector

Gedeputeerde Staten heeft besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor een aantal subsidiemaatregelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Afgelopen jaren kon in het kader van POP3 subsidie worden aangevraagd voor de maatregelen ‘Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties’, ‘Fysieke (productieve) investeringen voor innovatie en modernisering’ en ‘Jonge landbouwers’. De Flevolandse agrarische sector heeft daar enthousiast gebruik van…

FAC ondersteunt inzaaien bloemenweide Wisentbos

In samenwerking met Stichting Participatie het Wisentbos, Staatsbosbeheer Flevoland, en het plaatselijk groenbedrijf Donker is deze week de bloemenweide aan de Wisentweg voor het vierde jaar op rij ingezaaid. Het is een mengsel van tweeëntwintig soorten bloemen die in de zomer een variatie van kleur en geur zullen verspreiden in het Wisentbos. Het zaad is afkomstig…

Uitnodiging Praktijkmiddag Spuittechniek en regelgeving

2019 is nog een overgangsjaar, maar vanaf 1 januari 2020 moeten alle veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Een drukregistratievoorziening is niet nodig bij: Een veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening Spuitdoppen met maximale spuitdruk van ≥ 3 bar Verdubbeling van de teeltvrije zone Bent u benieuwd wat de regelgeving voor u betekent en wilt u…

Green Paper Flevoland: een nieuwe impuls voor biodiversiteit en waterkwaliteit vanuit de agrarische sector

LTO Noord en Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen biodiversiteit in Flevoland vergroten en hebben de krachten gebundeld. Vanuit het gezamenlijk belang bij een mooi en meer biodivers landschap, willen LTO en FAC samen met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Daarom bieden zij de Green Paper Flevoland aan de partijvoorzitters van de Provincie…

Banden Beter Benutten: door zelf te rekenen

Dinsdagavond 29 januari zaten een kleine 20 deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur gebogen over diverse werktuigen- en bandentabellen en te zwoegen op de cijfers. Het doel: leren zelf te berekenen wat de wiellast is bij diverse werktuigcombinaties en uit te zoeken of de beschikbare banden daarbij de optimale bandenspanning aan kunnen. Tijdens de kuilgesprekken…