Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Bezoekers van AgroTechniek Holland konden tijdens een velddemo ervaren wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. De demonstraties zijn een goede publiekstrekker gebleken. Elke dag hebben tientallen tot een kleine honderd mensen de demonstratie bezocht. Onder wie veel MBO en HBO-leerlingen; de boeren van de toekomst. Voor een groep…

Oproep: bij zoekt boer

Bijen zijn insecten die belangrijk werk verrichten als het gaat om behoud van biodiversiteit. Bij hun vliegtocht van bloem tot bloem zorgen zij voor bestuiving. Wilde bijen leven onopvallend en veroorzaken weinig over­last. In Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen voor. Meer dan de helft van deze soorten staat op de lijst van bedreigde…

Uitreiking borden tijdens Ledendag

Inmiddels zijn we de lente van 2018 al weer in gerold en draait het FAC al weer op volle toeren. Activiteiten gericht op agrarische natuur, bodem en  water bepalen de agenda van het bestuur en juist deze breedte zorgt er voor dat we in een zeer dynamisch veld verzeild zijn geraakt. We opereren in een…

Uitbreiding Agrarisch Natuurbeheer (ANLb)

Provincie Flevoland heeft extra budget beschikbaar gesteld voor agrarisch natuurbeheer. Dit is met name in het leefgebied open akker, dus voor akkervogels. Concreet betekent dit dat er ruimte is voor 3 nieuwe clusters. Ook kunnen bestaande clusters zich versterken. In het concept Natuurbeheerplan van 2019 zijn nieuwe gebieden ingetekend. Het gaat om de zuidoost hoek…

Keukentafelgesprekken (ANLb)

In de 5 gebieden (clusters noemen we die) waar leden van het FAC Agrarisch Natuurbeheer uitvoeren, is bijgepraat over de uitvoering ervan. Bij de clusters Elandweg, Vogelweg, Rivierduingebied en Zeeasterweg is dat onlangs gedaan met een informeel keukentafelgesprek, terwijl het in de Kop van de NOP mooi kon samenvallen met de jaarvergadering van de ANV…

Samenstelling van zaaizaad mengsels

Een belangrijke drijfveer voor de ANLb randen en natuurbraakstroken is het nastreven van variatie in de tijd met als doel dat er steeds voldoende insecten zijn, die als voedselbron kunnen dienen voor vogels. Afgelopen periode zijn de mengsels voor kruidenrijke akkerranden, voor natuurbraakstroken in vogelakkers en voor SWF randen geevalueerd. Dit is gedaan op basis…

Verslag ledenbijeenkomst 2 februari 2018

Vrijdagmiddag 2 februari heeft het FAC speciaal voor haar leden een ledenmiddag georganiseerd. Op deze middag werden 38 aanwezig leden geïnformeerd over de stand van zaken van het FAC nu en in de toekomst. Anthony Stip van de De Vlinderstichting hield een interessante lezing over o.a. wilde bijen, vlinders en andere nuttige insecten voor het…