Prijs ‘Flevoland Bloeit’ overhandigd aan winnaar

Tijdens Flevoland Bloeit op 18 augustus jl. konden bezoekers een test doen in de demo-akkerranden. In de demo-randen waren bepaalde planten gemerkt met een bamboestok. Door middel van meerkeuzevragen kon men zijn kennis van plantensoorten testen. De persoon met de minste fouten kon 10 kg zaaizaad naar keuze winnen. De…

Lees verder

Nieuwe GLB-Pilot

In augustus heeft RVO een positieve beschikking afgegeven voor een nieuwe GLB-pilot met de naam ‘pilot puntensysteem ecoregeling’. Met de twee collectieven Water, Land en Dijken en Groningen West, en LTO Nederland en BoerenNatuur werken we samen aan de vergroeningssystematiek binnen het nieuwe GLB. De betrokken collectieven hebben in eerdere GLB-pilots (waaronder Akkerbelt) al…

Lees verder

Inloop-demo Flevoland Bloeit een succes!

De provincie Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) ontvingen 18 augustus tijdens de inloop-demo Flevoland Bloeit zo’n 180 belangstellenden op Harrysfarm in Swifterbant. Tijdens een wandeling van ongeveer 1,2 km werden de bezoekers over alle facetten van (akker)randen beheer: zaaizaadkeuze, beheer, functionaliteiten, maar ook agrarisch natuurbeheer en aangepast slootkantenbeheer…

Lees verder

Flevoland Bloeit – inloop demo

Op 18 augustus van 14.00 – 20.00 uur organiseert provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland een inloop demo  “Flevoland Bloeit”. Tijdens deze middag en avond staat het verhogen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Aan de hand van een 1,2 km lange…

Lees verder

Beheersing onkruid in akkerranden en vogelakkers

Begin juli organiseerden het FAC een bijeenkomst voor de studiegroep onkruidbeheersing. Onkruid is een algeheel probleem die ervaren wordt in de akkerranden en vogelakkers. Er werden twee bedrijven bezocht. Op het eerste bedrijf zijn 3 meter brede bestaande grasranden omgezet naar Schoner Water Flevoland randen. De randen lagen er mooi…

Lees verder