Wat is het beste moment op een akkerrand in te zaaien? Hieronder beschrijven we de ervaringen van twee leden die vorig najaar een akkerrand hebben ingezaaid

 

Mts Matthijssen

Koen en Henk Matthijssen hebben een veehouderijbedrijf aan de Noordermeerweg in Rutten. Naast gras worden er tulpen, aardappels, uien en lelies geteeld.

Vorig jaar is de kruidenrand verlegd en dus opnieuw ingezaaid.

 

Kruidenrand: Kruidenrand van 9 meter.

Grondsoort: zavel.

Het ingezaaide mengsel:  Meerjarig FAC-kruidenmengsel

Vorige teelt: aardappels

Voorbehandeling: vals zaaibed en daarna chemische onkruidbestrijding

Tijdstip inzaaien: half oktober 2018

 

Koen vertelt dat de kruiden mooi zijn opgekomen en dat de rand groen de winter is ingegaan. Op deze grond is dat belangrijk om te voorkomen dat onkruid de overhand neemt. In het voorjaar groeide de rand mooi door en heeft prachtig gebloeid. Er zaten ook veel insecten in.

Opvallend was wel dat de weidevogels met kuikens vooral in het tweejarige grasland foerageerden en niet in de kruidenrand. Alleen wat tureluurs waren wat later in de zomer in de kruidenrand te zien.

 

De rand is begin augustus gemaaid. Toen waren er wat droge plekken in maar nu is dat mooi bijgetrokken en staat er veel klaver in. We zijn benieuwd hoe de rand zich komend voorjaar ontwikkeld. Tot nu toe is Koen tevreden over de in het najaar ingezaaide akkerrand.

Foto's Mts. Matthijssen

V.O.F. Bierma-Nijhof

Johan Bierma heeft een biologisch akkerbouwbedrijf aan de Zeeasterweg bij Lelystad.

Johan heeft een tweejarige vogelakker van ruim 7 ha. Op de akker wordt luzerne afgewisseld met kruidenranden van 9 meter.

Vorig najaar heeft Johan, op verzoek van veldmedewerker Herman van der Wal, de kruidenranden in het najaar ingezaaid.

 

Kruidenrand: kruidenranden van 9 meter in een vogelakker

Grondsoort: lichte klei (30 tot 35 % afslibbaar)

Het ingezaaide mengsel:  Meerjarig FAC-kruidenmengsel

Vorige teelt: haver

Voorbehandeling: bewerking grond met schijveneg en daarna met de rotorkopeg en zaaimachine

Tijdstip inzaaien: eerste helft van oktober 2018

 

Johan heeft de randen in de eerste helft van oktober onder goede omstandigheden ingezaaid. Het was een mooie nazomer en na het zaaien heeft het wat geregend. De kruiden kwamen mooi op en de stroken gingen mooi groen de winter in. Johan was bang voor veronkruiding van de stroken, maar dat was niet terecht. Er kwam nauwelijks onkruid in de stroken.

 

De randen zijn begin augustus voor de helft meegemaaid, de andere helft is met de laatste snee luzerne meegemaaid.

 

Als de omstandigheden gunstig zijn (goede temperatuur en goede vochtigheid)  is in het najaar inzaaien een goede keuze. Daarom was Johan afgelopen jaar positief over de najaarsinzaai van de randen.

Foto's V.O.F. Bierma-Nijhof