Aangepast slootkantbeheer

> het talud van sloten maaien en afvoeren

Bij veel taluds van sloten is de praktijk dat deze 2 tot 6 keer per jaar worden geklepeld en het maaisel in het talud achter blijft. Er blijft dan een viltige laag op het talud achter waar nutriënten uit spoelen en onkruid volop kans krijgt, dat kan anders.

Bij het beheerpakket Duurzaam slootbeheer verschralen we de taluds van sloten door te maaien en het maaisel af te voeren. De massa aan organisch materiaal verminderd en het talud wordt stabieler. Er ontstaat een grotere variëteit aan vegetatie. Met verschillende soorten en bloei door het hele groeiseizoen wordt de biodiversiteit flink verbeterd. Bermen en sloten vormen zo een lint door het landschap en zijn voor insecten een verbindingszone waar voedsel te vinden is
Door het maaien en afvoeren gaat ook de waterkwaliteit in de sloot zelf omhoog, omdat de uitspoeling vermindert.
Het organisch materiaal wordt vervolgens terug in de kringloop gebracht, bijvoorbeeld door het in te zetten als bodemverbetering. Zo mogelijk na compostering in de omgeving.

ANLb pakket duurzaam slootbeheer

Binnen het ANLb 2023-2028 is er de mogelijkheid om een pakket duurzaam slootbeheer af te sluiten.

Er kunnen drie varianten afgesloten worden

Pakket d1: Beheer is gericht op verhoging van het aantal plantensoorten door afvoer van maaisel. De taluds kenmerken zich door 5 tot 15 verschillende soorten per 25 m2. Jaarlijks is het talud van de sloot minimaal 2x en maximaal 3x gemaaid, de eerste keer vóór 15 mei. Het maaisel wordt afgevoerd.

Pakket d2: Beheer is gericht op instandhouding van aantal plantensoorten door gefaseerd maaien en afvoer van maaisel. De taluds kenmerken zich door 15 tot 25 verschillende soorten per 25m2.  De eerste maaibeurt is gefaseerd uitgevoerd: maximaal 75% van de lengte van het talud van de sloot wordt vóór 15 mei gemaaid en maximaal 75% ervan wordt na 15 juni gemaaid, waarbij het totaal maximaal 100% ervan bedraagt.[23]

Pakket d3: Beheer is gericht op instandhouding van aantal plantensoorten door afvoer van maaisel. De taluds kenmerken zich door minimaal 25 verschillende soorten per 25m2. Jaarlijks is het talud van de sloot na 1 augustus 1x gemaaid en het maaisel afgevoerd.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om het maaisel te composteren.

Ruimte voor nieuwe deelnemers

In de periode 2023-2028 is er in Flevoland budget beschikbaar voor het ANLb pakket duurzaam slootbeheer. We streven naar een verdubbeling van het areaal aangepast slootkantbeheer. Dat betekent dat er dit jaar ruimte is voor ongeveer 25 extra deelnemers met in totaal zo’n 75 km slootkant. Wil je meedoen, meld je dan aan via info@boerennatuurflevoland.nl

Er is al veel belangstelling en de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.