Het waarderen van biodiversiteit op het boerenland kan helpen om een robuuster bedrijfsmodel te maken en tegelijkertijd nieuwe marktkansen te openen op het gebied van duurzame producten en maatschappelijke dienstverlening.

De boer kan baat hebben bij het bevorderen van bestuivers, natuurlijke vijanden van plagen en het bodemleven. Door deze te stimuleren, wordt het landbouwsysteem robuuster, opbrengsten stabieler en kunnen kosten lager worden. Veel maatregelen van FAB dragen bij aan het herstel van de relatie tussen landbouw en natuur. Vogels, bijen en insecten hebben nu eenmaal baat bij een natuur inclusieve boerderij. Zo helpt functionele agro biodiversiteit bij het verbeteren van de landbouwproductie en versterkt het de natuur in landelijk gebied.

Van het bevorderen van voedselzekerheid tot het mogelijk maken van klimaatadaptatie, van verduurzaming van bedrijfsvoering tot versterking van landschapselementen en het bevorderen van de natuur op het platteland, de voordelen van biodiversiteit op het boerenland zijn kansen om aan te grijpen.

Functionele Agro Biodiversiteit en BoerenNatuur Flevoland

Framework Project

Framework is een interdisciplinair onderzoeksproject van de Europese Unie waarbij boeren, onderzoekers en andere belanghebbenden bij elkaar worden gebracht om kennis te delen, nieuwe innovaties te testen en de ontwikkeling van biodiversiteit te monitoren. Er doen onderzoeksinstellingen en boerenclusters uit 11 landen mee. Onderzocht wordt wat het effect is van samenwerkende boeren op het realiseren van biodiversiteit. Ook wordt er gekeken naar de meest effectieve middelen die boeren nodig hebben om natuur te realiseren. Ondertussen wordt er gemonitord wat voor bestuivers, vogels en planten er voorkomen in de boerenclusters. Boerennatuur Flevoland faciliteert hierbij het onderzoek door de Universiteit van Amsterdam en onderhoudt het contact met het cluster op de Zeeasterweg.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@boerennatuurflevoland.nl