Aan de slag met winter bedekt houden van het land

De mate van verwering van de bouwvoor is erg afhankelijk van het klimaat in de winter. Met de grotere hoeveelheid neerslag die voorspeld wordt in de winter komt deze verwering steeds meer onder druk te staan. Structuuropbouw door planten(beworteling) en bodemleven is in een natter klimaat een alternatieve methode, en biedt mogelijk meer zekerheid, om dit doel te bereiken. Meer en meer telers hebben daarom interesse in het winter bedekt houden van het land met groenbemesters of gewasresten.

Maar jaarrond bedekt houden is echter meer dan alleen een groenbemester langer laten staan. Er komen meer keuzes en aanpassingen bij kijken met hierbij de nodige vragen: Hoe en wanneer voer ik de hoofdgrondbewerking uit (zoals niet-kerend, spitten, ondiep ploegen of direct na de graanoogst ploegen, etc.), wil ik afhankelijk zijn van glyfosaat, hoe kan ik het volggewas zaaien, etc..

Doel van het project

Een waardevolle bijdrage aan bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en economisch bedrijfsresultaat leveren door telers te stimuleren om groenbemesters als een integraal onderdeel van het bouwplan, “de groene draad in ons klimaat”, in te zetten. De inzet is dat de bodem jaarrond is bedekt, hetzij met een gewas of een groenbemester of resten daarvan. Hiervoor is meer inzicht en kennis nodig om de juiste keuzes te maken. Elk teler maakt andere afwegingen binnen de context van het eigen (economische) bedrijfssysteem en heeft daardoor andere (technische) oplossingen nodig. In de proeftuin gaan telers zelf leren keuzes te maken en te handelen op basis van kennis.

Vragen

De belangrijkste vragen die telers stellen zijn:

Hoe kan ik de bodem jaarrond bedekt houden, hetzij met een gewas of een groenbemester of resten daarvan met behoud van opbrengsten?

De deelvragen daarbij zijn:

 • Vraag 1: Waar liggen de mogelijkheden in mijn bouwplan om in de winter het land groen of bedekt te houden door een gewas of groenbemesters te telen?
 • Vraag 2: Welke groenbemesters(mengsels) passen hierbij en hoe maak ik zelf de juiste keuze?
 • Vraag 3: Wanneer en hoe kan ik de hoofdgrondbewerking het beste uitvoeren?
 • Vraag 4: Hoe zorg ik ervoor dat volggewassen geen hinder ondervinden van (ondergewerkte) gewasresten en welke risico’s zijn er en hoe kan ik deze beperken?
 • Vraag 5: Welke meerwaarde hebben groenbemesters/vanggewassen voor mijn bedrijf qua bodemkwaliteit en economisch rendement, de biodiversiteit en mijn omgeving?

Werkwijze in het project

Het project bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Een bedrijfsbezoek door een bodemexpert om de concrete vragen en bedrijfssituatie per deelnemer te verkennen
 • Een bodemadvies voor verbetering van de aanpak (huidige aanpak is de basis voor deze winter)
 • Begeleiding bij experimenten
 • Organisatie van velddemonstraties
 • Twee groepsbijeenkomsten om kennis onderling uit te wisselen
 • Monitoring van de strategie op ontwikkeling bodemstructuur, waterhuishouding, bodemleven en bovengrondse biodiversiteit

Meedoen?

Bent u ook bezig met langer bedekt houden van de grond in de winter of wilt u er mee aan de slag gaan? Meld u zich dan aan voor het project om meer te leren.
Begeleiding van de bedrijven gebeurd door Coen ter Berg en Anna Zwijnenburg. Wilt u meedoen, of meer informatie? Stuur een e-mail naar albertjan.olijve@boerennatuurflevoland.nl.

vxpL7QISM2Rbh0eaZlQ
CuWth4mxRgSQ7CMYIZb%zw

Project Groene draad in het Klimaat, in de media:

In het augustus nummer (2023) van Akkerwijzer werd aandacht besteed aan het project Groene draad in het Klimaat. Het artikel laat goed zien welke vraagstukken een studieclub van ‘Groene draad in het Klimaat’ behandelt, de werkwijze en informatie die wordt uitgewisseld en welke ervaringen de deelnemers hebben. Bekijk het gehele artikel op de website van akkerwijzer.