Green Paper Flevoland

Een nieuwe impuls voor een natuurinclusieve samenleving

FAC en LTO Noord hebben op woensdag 5 april de ‘Green Paper Flevoland’ overhandigd aan gedeputeerde Harold Hofstra. Vanuit ons gezamenlijk belang bij een mooier landschap en een natuurinclusievere samenleving, willen LTO en FAC met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland.

Volop kansen in Flevoland

Er zijn tal van initiatieven om de land- en tuinbouw in Flevoland toekomstbestendig te maken en het agro-natuur netwerk te versterken. Provincie en waterschap bevorderen die initiatieven actief. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de regeling voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), het Actieplan Bodem en Water, de Opgave Landbouw Meerdere Smaken, Actieplan Biodiversiteit en Agenda Biodiversiteit.

De initiatieven hebben tot dusverre waardevolle resultaten opgeleverd. In en rond de landbouw liggen echter veel meer kansen voor natuurinclusiviteit, circulariteit, klimaat, bodemkwaliteit en watersysteem.

In de Green Paper Flevoland zijn deze kansen en concrete speerpunten geformuleerd en daarbij wat daarvoor nodig is van de provincie en het waterschap.

Bekijk hier de Green Paper Flevoland.

De Veldpost schrijft het volgende artikel over de Green Paper Flevoland:

LTO Noord en FAC investeren in duurzamer en vitaler Flevoland

Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord hebben samen Green Paper Flevoland 2023 ‘Een nieuwe impuls voor een natuurinclusieve samenleving’ gepresenteerd. Daarin beschrijven zij hoe boeren en tuinders de komende jaren willen meedenken en meewerken aan een natuurinclusieve samenleving in Flevoland.

Arnold Michielsen, provinciaal voorzitter LTO Noord Flevoland over de samen met FAC gepresenteerde Green Paper: ‘Er liggen voor boeren en tuinders veel kansen op het gebied van natuurinclusiviteit, circulariteit, klimaat, bodemkwaliteit en het watersysteem. In de Green Paper hebben wij concrete speerpunten opgesteld. Als we hiermee aan de slag kunnen gaan dan levert de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan een duurzamer en vitaler Flevoland.’

Bekijk hier het hele artikel op veld-post.nl