2019 is bijna ten einde. Het is een afwisselend jaar geweest – vol met uitdagingen. Het is al weer het 4de beheerjaar geweest voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Officieel hebben we nog twee jaar te gaan maar met het uitstel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) kunnen het er nog maar zo twee jaar extra bijkomen. De financiering van ANLb komt namelijk uit pijler 2 van het GLB.

 

Afgelopen zomer en najaar hebben wij ook gebruikt om ons als bestuur te bezinnen of onze 4 jaar geleden opgestelde visie en werkwijze nog wel past met alle nieuwe zaken die op ons afkomen. Als bestuur hebben wij twee middagen lang onder leiding van Bea Annot hieraan gewerkt. Naast het feit dat wij terecht kritisch zijn op welke rol wij willen spelen als coöperatie binnen nieuwe projecten als Duurzame Zuivelketen (DZK) en GLB (pilot Akkerbelt), mogen wij ook best trots zijn op wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt.

Dit willen wij graag laten zien en wel op ons 5-jarig jubileum op vrijdagmiddag 22 mei a.s. Graag nodigen wij jullie uit. Willen jullie deze datum alvast reserveren? Onze gedeputeerde Harold Hofstra en landelijk voorzitter BoerenNatuur Alex Datema hebben dit al gedaan! Het belooft een interessant en feestelijk programma te worden voor onze leden en stakeholders.

Rest mij nog jullie een gezond 2020 toe te wensen met veel uitdagingen en inspirerende ontmoetingen!

 

Mede namens onze medewerkers en bestuur van het FAC

Coby Dekker-van den Berg