In het pilotproject Akkerbelt zijn de afgelopen twee jaar mogelijkheden getest voor de invulling van de ecoregeling op bedrijfs- en gebiedsniveau. Het project is uitgevoerd door negen regionale akkerbouwcollectieven, waaronder het FAC.
15 agrariërs hebben in Flevoland meegedaan aan deze pilot. Nu het pilotproject op zijn eind loopt hebben de collectieven een top 10 van aanbevelingen voor het Nationaal Strategisch Plan ofwel de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.

Een kernteam met vertegenwoordigers van de akkerbouwcollectieven was verantwoordelijk voor de coördinatie van Akkerbelt. De leden van dit team, Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch Collectief), Paul Terwan (zelfstandig adviseur), Marjon Schultinga (Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen) en Wico Dieleman (Poldernatuur Zeeland), hebben de belangrijkste lessen uit de pilot op een rij gezet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kernpunten en randvoorwaarden.

De kernteamleden komen ook met aanbevelingen voor een succesvolle uitvoering van de ecoregeling in relatie met agrarisch natuurbeheer. Wim Stegeman geeft puntsgewijs een toelichting > Lees hier het artikel dat de Nieuwe Oogst schreef.