Op 18 februari jl. heeft het FAC een bezoek gebracht aan Weerwoud op de Floriade. Weerwoud is een stichting die wil laten zien dat voedselvoorziening en ecosysteemherstel met elkaar samen kunnen gaan. Ze richten zich daarbij op houtige gewassen (Agroforestry). Weerwoud organiseert een programma (zie www.weerwoud.nl) voor boeren rondom praktisch veldonderzoek bij twee boerenbedrijven in Flevoland. Daarnaast wordt op ca 1,4 ha geëxperimenteerd met diverse vormen op Utopia eiland.  

Xavier San Giorgi, de ontwerper, heeft ons rondgeleid en verteld over de ontwikkelingen en mogelijkheden. Weerwoud richt zich niet alleen op de landbouw, maar ook op de natuur in de vorm van o.a. voedselbossen en op de stad in de vorm van een schooltuin. Xavier is een bevlogen expert, die aan wil sluiten bij de bedrijfsvoering van, in ons geval de boer. Het gaat niet alleen om het aanplanten van houtige gewassen, maar vooral ook het beheer op de korte en de lange termijn. Het moet uitvoerbaar en (financieel) haalbaar zijn. We hebben diverse soorten hagen gezien, bijvoorbeeld bessen en voor veevoer, maar ook systemen met bomen en struiken. 

Naast deze praktijktuin, die zeer de moeite waard is om te bezoeken, zijn er diverse partijen actief in Agroforestry, zoals de WUR en Aeres. Ook provincie Flevoland is actief middels Horizon en er is een landelijke meerjarig onderzoeksprogramma (PPS), die momenteel openstaat voor aanmelding. Wil je meer weten over Agroforestry, laat het ons dan weten, dan kunnen we je in contact brengen met de juiste personen/partijen.