Bezoekers van AgroTechniek Holland konden tijdens een velddemo ervaren wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. De demonstraties zijn een goede publiekstrekker gebleken. Elke dag hebben tientallen tot een kleine honderd mensen de demonstratie bezocht. Onder wie veel MBO en HBO-leerlingen; de boeren van de toekomst. Voor een groep van 20 loonwerkers is nog een speciale demonstratie georganiseerd.

Suikerbieten worden steeds later geoogst, met risico op nattere omstandigheden en dus meer kans op verdichting van de bodem. Veel telers zien jaarlijks dat de zorg voor de bodem, bij de oogst van de gewassen in één klap teniet kan worden gedaan. De omstandigheden van een late oogst zijn nagebootst op het demoveld en middels rooidemonstraties en een grote profielkuil zichtbaar. Bezoekers zagen niet alleen de effecten, maar konden ook leren hoe ze verdichting beter kunnen vermijden, bijvoorbeeld door het kiezen van de juiste wielonderstellen, banden en bandenspanning.

Uitkomsten demo

De demonstratie heeft goed laten zien hoe belangrijk het is om te kiezen voor de juiste rooiomstandigheden, zeker in een bouwplan met een groot aandeel late gewassen. In deze bouwplannen heeft kleigrond minder kans om goed te herstellen. Onder natte omstandigheden verdicht een kleigrond makkelijker, dit bleek ook bij de demonstratie. Verdichte grond is niet alleen een probleem in de waterhuishouding, maar herstelt door het gebrek aan zuurstof in de grond ook moeilijker.

De juiste bandendruk

In de demonstratie is met een Agrifax SixxTraxx en een Optitraxx op rupsbanden gewerkt onder praktijkomstandigheden en extra natte omstandigheden. De demo liet zien dat onder natte omstandigheden de juiste bandendruk of rupsen hele belangrijke maatregelen zijn om bodemverdichting te vermijden. Bij 1,2 bar en de rupsen was onder de natte omstandigheden de grond minder verdicht en zal zich makkelijker herstellen dan bij 2.0 bar in de banden.

Organisatie

De velddemo werd verzorgd door ATH, Delphy, Aeres Hogeschool en het Actieplan Bodem & Water Flevoland, met medewerking van Zicht op de Bodemstructuur.