Inmiddels zijn we de lente van 2018 al weer in gerold en draait het FAC al weer op volle toeren. Activiteiten gericht op agrarische natuur, bodem en  water bepalen de agenda van het bestuur en juist deze breedte zorgt er voor dat we in een zeer dynamisch veld verzeild zijn geraakt. We opereren in een innovatieve wereld waar ontwikkeling van nieuwe projecten ook in landelijke samenwerking, vorm wordt gegeven.

Op 2 februari jongstleden hebben we onze eerste ledendag georganiseerd. Doel is om leden in een informele informatieve setting bijeen te brengen en naast een stukje kennisuitwisseling en ervaringen delen, ook onderlinge kennismaking te stimuleren. Voor deze leuke middag hadden we Anthonie Stip van de Vlinderstichting uitgenodigd. Hij kon ons meenemen in een boeiend verhaal over ons agrarisch natuurlijk landschap en wat wij zoal kunnen verbeteren daarin om een rijkere insectenwereld om ons heen te creëren.

Op meerdere plekken in Flevoland werken onze leden daar ook aan. Dat willen we ook graag laten zien. Tijdens de ledendag zijn hiervoor de 1ste borden met de nieuwe huisstijl van het FAC uitgedeeld. We zijn dan ook erg trots op ons nieuwe logo! En als je logo zegt, grijpt dat in op nieuw briefpapier etc. maar ook naar de website. De frisse Flevolandse kleuren samen met een nieuwe lay out maakt in onze ogen de site weer klaar voor de toekomst! Ga dus ook zeker kijken en als jullie nog leuke foto’s of ideeën hebben, schroom ons niet te contacten.