Ook komend jaar, beheerjaar 2019, kunt u weer deelnemen aan de akkerrandenregeling ‘Schoner Water Flevoland’

De pakketten voorwaarden zijn ongewijzigd ten opzichte van het afgelopen beheerjaar 2018 en kunt u terugvinden op onze website onder Voorwaarden.

 

Via een email aan buro@flevolandsagrarischcollectief.nl kunt u kenbaar maken of u mee wilt doen. Zet in de mail (voor zover uw gegevens nog niet bij ons bekend zijn):

  • uw bedrijfsnaam
  • naam + voorletters contactpersoon
  • adres
  • telefoonnummer
  • KvK nummer
  • IBAN rekeningnummer

 

Voeg een perceelskaart bij waarop de rand(en) ingetekend is/zijn. Gebruik hiervoor de kaart zoals gebruikt wordt bij de Gecombineerde Opgave (mijn percelen). Dit vereenvoudigt de administratieve verwerking door het FAC. Schrijf hierbij het type rand (grasrand of FAB 1-jarig of FAB meerjarig), de breedte en lengte van de rand en vermeld het kavelnummer op de kaart. Ook dient u aan te geven of het om een bereden of onbereden rand gaat.

 

Op basis van de kaart kan het definitieve contract worden opgesteld. Houdt u er rekening mee dat de regeling overtekend kan worden en dat we mogelijk niet alle belangstellenden kunnen laten meedoen of niet de totale oppervlakte kunnen honoreren.

 

Deelnemers die willen verlengen gaan voor, mits ze vóór maandag 19 november hebben gereageerd, daarna: werken we op volgorde van aanmelding. Uw volledige aanmelding dient uiterlijk vrijdag 30 november 2018 bij ons in het bezit te zijn. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

PS: Sommigen van u hebben afgelopen jaar al aangegeven dat zij hun randen laten liggen tot en met 2021, check het voor de zekerheid even op uw contract/bijlage om er zeker van te  zijn dat u ook komend jaar weer meedoet.