a) ANLb 2016-2021

 • Bijlage 2 – Beheerpakketten Open Akker versie 1.2 14 december 2015
 • Bijlage 2 – Beheerpakketten Open Akker versie 1.3 14 december 2016
 • Bijlage 2 – Beheerpakketten Open Akker 2018 versie 2.3 5 april 2018
 • Bijlage 2 – Beheerpakketten Grasland en Open Akker versie 1.0 14 december 2016
 • Bijlage 2 – Beheerpakketten Grasland en Open Akker 2018 versie 2.3 5 april 2018
 • Bijlage 2 – Beheerpakketten Droge dooradering 2018 versie 2.2 30 maart 2018
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.0 14 december 2015
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.1 5 december 2016
 • Bijlage 4 – Controle- en sanctieprotocol
 • Invulprotocol herbicidengebruik in ANLb-perceel

b) Schoner Water Flevoland

c) Pilot Vanggewassen

 • Bijlage 2 – Pakketten
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.0 14 december 2015
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 2.0 19 oktober 2016

d) Zicht op bodemstructuur

 • Volgt binnenkort

e) Weidevogels Rivierduingebied

f) Lidmaatschap FAC