a) ANLb 2016-2021

 • Bijlage 2 – Pakketten versie 1.2 14 december 2015
 • Bijlage 2 – Pakketten versie 1.3 14 december 2016
 • Bijlage 2 – Pakketten ANLb open grasland versie 1.0 14 december 2016
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.0 14 december 2015
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.1 5 december 2016
 • Bijlage 4 – Controle- en sanctieprotocol

b) Schoner Water Flevoland

 • Bijlage 2 – Pakketten
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.0 14 december 2015
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.1 5 december 2016
 • Bijlage 4 – Controle- en sanctieprotocol
 • Bijlage 5 – Instapcriteria Schoner Water Flevoland

c) Pilot Vanggewassen

 • Bijlage 2 – Pakketten
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.0 14 december 2015
 • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 2.0 19 oktober 2016

d) Zicht op bodemstructuur

 • Volgt binnenkort

e) Weidevogels Rivierduingebied

f) Lidmaatschap FAC