a) ANLb 2023-2028

 

b) Lidmaatschap FAC

c) Oudere versies beheerpakketten en algemene voorwaarden ANLb en SWF (2016-2021)

ANLb 2016-2021

Schoner Water Flevoland

Gebiedsregeling Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard

  • Bijlage 2 – Gebiedsregeling versie 1.0 10 april 2018
  • Bijlage 3 – Algemene voorwaarden versie 1.0 11 juni 2018
  • Bijlage 4 – Controle-en Sanctieprotocol Akkerwaard 1.0 11 juni 2018